Jak se žije na houseboatu? / How is it, to live on a houseboat?

Jaké je to žít na houseboatu? Jedním slovem báječné.

How is it to live on a houseboat? Simply amazing!

Houseboaty už dávno nejsou bydlením pro lidi, kteří si nemohou dovolit “skutečný” byt, nebo dům. Jsou čím dál víc modernější a rozhodně nejsou levnější, než klasické bydlení.

Vodu a lodě miluji už od malička a tak bylo ubytování na houseboatu při naší cestě do Amsterdamu jasnou volbou. Portál Airbnb nabízí v Amsterdamu mnoho krásných houseboatů. Pokud ještě nejste na Airbnb registrovaní, udělejte to zde a získejte 600 korun z Vaší první cesty v cestovních kreditech.

Houseboats are not anymore living for poor, who are not able to afford normal apartment or house. They are more and more modern and definitely not cheaper than classical living.

I love water and boats since I was a child, so it was clear, we gonna stay on a houseboat during our trip to Amsterdam. Web Airbnb is offering a lot of nice houseboats in Amsterdam. If you are not registered yet for Airbnb, register yourself here and get 600 CZK from your first reservation in travel credits.

Amsterdam

 

K houseboatu jsme dorazili navečer. Naše hostitelka Ira už na nás čekala, předala nám ubytování a odplula se svou rodinou menší motorovou lodí někam za zábavou.

Co Vám mám povídat, byla jsem jednoduše nadšená, dojatá, šťastná… Splnil se mi dětský sen a já mohla alespoň na chvíli bydlet na houseboatu. A ještě ke všemu v jednom z nejbáječnějších měst Evropy.

We arrived to our houseboat in the evening. Our host Ira was already waiting for us, she gave us keys, told us necessary information and lef on motorboat with her family for some entertainment.

What can I say, I was simply thrilled, moved and happy… My childhood dream came true and I could live for a while on a houseboat. And on top of that in one of the most wonderful cities in Europe.

Spera II nowadays

 

Bydleli jsme v zadní části lodi, hned u kormidelny, kde kdysi dávno bydlíval kapitán se svou rodinou. Loď Spera II byla kdysi plně funkční nákladní loď.

We stayed in the back of the boat, next to the wheelhouse, where once lived skipper with his family. Spera II ship was fully functional cargo ship in the past. 

Spera II before it was turned into houseboat.

 

Loď několik let zpátky koupila její současná majitelka a kompletně ji zrekonstruovala. V přední ploché části se nyní nachází jejich luxusní domov a menší část u kormidelny pronajímá.

Pozvala nás na návštěvu a tak jsem se samozřejmě poptala na vše důležité, protože přece taky chci mít svůj houseboat. Jednou… No budu to muset trošku přehodnotit po tom, co jsem se dozvěděla. 😀

Současná majitelka Ira žije na lodi se svým manželem a synem. Loď koupili před sedmi lety, protože tuto lokalitu v Amsterdamu milovala a vždy si přála žít na houseboatu.

No, na kolik ji to asi tak vyšlo? Nám se z toho trošku podlamovala kolena a raději jsme ke konci už moc nepočítali. Než si pořídíte v Amsterdamu samotnou loď, musíte si nejprve sehnat kotviště, což je jako byste si kupovali pozemek, na kterém si postavíte dům. Houseboaty nejsou motorizované, ale kotví stále na stejném místě. I přesto, že se Vám třeba zdá, že lodě kotví chaoticky, všechny jsou perfektně zdokumentované.

 

Boat was a few year ago bought by its current owner and it was completely renovated. Front, flat part of the boat is now ther luxurious home and the smaller part by the wheelhouse she rent via Airbnb.

She invited us for a visite so I obviously inquired about everything important, because ofcourse I want to have my houseboat as well. One day… Well, I will have to rethink it a little bit after what I found out.

The current owner Ira lives on a boat with her husband and son. They bought it seven year ago, because Ira loves this loccation in Amsterdam and she always wanted to live on a houseboat. 

So, how much does such living cost? We were a little bit surprised and in the end we better stoped with counting. Before purchasing a boat in Amsterdam, you need to get a mooring at first, what is basicaly same as buying a land on which you will build a house. Houseboats are not motorized, but still moored on the same place. Despite you may think they are moored chaotically, all of them are perfectly documented.

Good morning from the houseboat

 

Koupit takové kotviště ji vyšlo tenkrát na 250 000 Eur. Samotná loď stála něco kolem 200 000 Eur. Loď musela projít kompletní rekonstrukcí a údržbou. Byla zkrácena na 60 metrů délky. Za posledních 7 let už Ira zaplatila za všechno kolem lodi cca 1 000 000 Eur. Asi se to dá udělat i levněji s tím, že neděláte tolik vnitřních úprav, nebo seženete zachovalejší loď. No i tak je to celkem hodně, ale zase máte houseboat, že ano. 😀

Jejich domov je krásný, světlý a prostorný. Dvě ložnice, obrovský obývací pokoj propojený s kuchyní, pracovna a prostory pro uskladnění potřebných věcí. Moderní luxusní apartmán, jemně se pohupující na vlnách.

Naše část lodi byla o poznání tradičnější. Ale stále maximálně útulná a okouzlující. Mnoho z vybavení je dokonce původní a pěkně to tam voní. Jako na lodi. 😀

 

It cost her about 250 000 Eur to buy a mooring. Boat itself cost about 200 000 Eur. Ship had to undergo a complete reconstruction and maintanance. It was reduced to 60 metres lenght. Over the past 7 year Ira already paid for everything connected with a ship about 1 000 000 Eur. Maybe it can be done cheaply, when you will not make so many changes or you will find more suitable boat. Well it is still quite a bit, but in the end you still have a houseboat, haven´t you? 😀

Their home is beautiful, bright and spacious. Two bedrooms, huge living room connected with a kitchen, office corner and storage space. Moder luxury apartment, gently bobbing on the waves

Our part of the ship was much more traditional. But still very cozy and charming. A lot of the equipment is original and also it smells really nice there. Like on the boat. 😀

 

Původní kuchyňský kout byl jen lehce renovovaný a obohacený o moderní prvky. Jedinou kompletně novou částí byla koupelna. Loď je napojená na vodovodní i elektrickou síť, fungujete tedy úplně normálně, jako v bytě.

 

The original kitchen was only slightly refurbished and enriched with moder elements. The only completely new part was the bathroom. The boat is connected to water and electricity source, so you live quite normally, as in the apartment.

Možná vás napadla otázka, jak je to s pohybem lodi na vlnách? Vlny na kanálu vzniknou většinou jen když projede nějaká větší loď a v tu chvíli to i lehce pocítíte. To vám tak najednou trošku poskočí žaludek a vy nevíte proč a pak se kouknete z okýnka a vidíte, že můstek spojující loď s pevninou Vám skáče nahoru a dolů. Jinak pohyby lodi celkem ani necítíte. Je pevně připoutána ke břehu. Ale samozřejmě občas se ozvou různé vrzavé, skřípavé či šplouchavé zvuky. Není to nic neobvyklého. Jste na lodi.

Určitě se Vám ale nebude dělat špatně, nebo nebudou věci padat ze stolu a tak podobně. 😀

 

Maybe you want to ask, how is it with movements of the ship on the waves? Waves on the channel occur mostly when some big boat passes and at that moment you slightly feel it. Suddenly your stomach moves a little bit and you don´t know why. Then you look out of the window and you see the bridge which is connecting boat with a mainland moving up and down. Otherwise you barely feel any movement of the boat. It is firmly tied to the shore. But ofcourse sometimes you will hear squeaking, creaking and splashing sounds. It is nothing unusual, you are on the boat. 

For sure you are not gonna be sick, or your things are not gonna be falling down from the table. 😀

 

Bedroom

Bedroom

 

Všechna okýnka a dveře v naší části lodi jsou původní.

Postel byla asi 1,5 m vysoko a pod ní byl úložný prostor. Vyskočit na ni byla vždycky celkem sranda, hlavně jsem se bála, že se v noci svalím dolů. To by mohlo maličko bolet. 😀

Na lodi je vše účelně zařízeno a tak jsem si říkala, jak tu vlastně žili tenkrát? Kapitán se svou rodinou. Asi neměli velký majetek – neměli by ho ani kam dát. Pár kousků oblečení a základní vybavení – to bylo asi všechno. Což člověka vede k zamyšlení, kolik zbytečností občas doma skladujeme my.

 

All of the windows and doors in our part of the boat were original.

The bed was about 1,5 m hight and under it was a storage space. Jump on it was always quite fun, especialy I was affraid I will fall down at night. What could slightly hurt. 😀

On the boat everything is efficiently furnished so I thought how they had actually lived here back then? The skipper and his family. Probably did not have great wealth – there was no space for it. Few pieces of clothes and basic equipment – that was probably all. Which leads one to wonder, how many useless things we keep sometimes at home. 

Morning view from our bedroom

 

Morning view from the wheelhouse

 

Život na houseboatu je mnohem víc spjatý s přírodou, než když žijete v paneláku. Přesto, že jste ve městě jste obklopení vodou, na přídi Vám hnízdí vodní ptactvo a rybařit, nebo krmit labutě můžete doslova z okna. 😀 Také máte mnohem větší dávku svobody a jistotu neobyčejného života. Na 90% máte taky jistotu báječných sousedů, kteří smýšlí podobně jako vy.

Life on a houseboat is much more connected with nature, than when you live in an apartment. Nevertheless you are in the city, you are surrounded by water, you have birds nesting at the bow of your boat, and you can fish or feed swans literally from your window. 😀 Also you have a great portion of freedom and you can be sure, your life is extraordinary. There is 90% chance your neighbors are nice people who share the same value. 

Canal in neighborhood

I přesto, že teploty byly lehce pod nulou, na houseboatu si topíte jako kdekoliv jinde.

Není potřeba se bát, že by se loď eventuelně začala potápět, protože takto masivní kolos by nabíral vodu hodně dlouho (na potopení je potřeba cca 50 tun vody) a podle odhadů se klasický houseboat kompletně potopí za několik dnů či dokonce týdnů. Takže byste si toho určitě všimli včas. 😀

A kdyby náhodou přišly záplavy, tak Vám určitě bude lépe na lodi. 😉

Even when the temperature goes under zero, on a houseboat there is a heating as everywhere else.

There is no need to worry about boat eventually began to sink, because masive boat like this would scooped water for a long time (it needs about 50 tons of water to sink). It´s estimated, that classic houseboat would needs several days or even weeks to sink completely. So I am sure you would certainly notice it in time.  😀

And if by any chance the floods came, you will feel much better on the boat. 😉

 

Ubytování v Amsterdamu není nejlevnější a cenový rozdíl mezi trošku lepším hotelem a ubytováním na houseboatu není tak velký. Určitě tedy doporučuji raději přidat pár korun navíc a mít neopakovatelný zážitek. Ranní šplouchání vody o bok lodi a křik racků Vám totiž žádný hotel takto autenticky nenabídne.

Při další cestě do Amsterdamu už nyní vím, kde budu ubytovaná. Byla to láska na první pohled!

Decoration along the shore

It is very hard to read, but the “army style” boat is named Terminator 😀

Public library

Anna Škvařilová
Miluji cestování a užívám si ho naplno. Cestuji po světě chytře a jednoduše a svoje zkušenosti chci sdílet i s Vámi. Můj příběh si přečtete zde. >>
Comments

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *