Moje první Vánoce v Rumunsku / My first Christmas in Romania

Letos jsme vánoční svátky trávili v Rumunsku. Mají tam docela odlišné vánoční zvyky, než jsem zvyklá z česka a tak to pro mě byly svátky plné poprvé.

We spent christmas holidays in Romania this year. They have really different christmas traditions than I am used to from Czech republic, so it was holidays full of new things for me.

Pátek 23.12.2016

První den byl pro mě trošičku náročný, protože moje cesta do Rumunska začínala odjezdem ve 2:30 ráno z Brna na letiště do Vídně. Probdělá noc není celkem nic moc zábavného, ale na druhou stranu, když Vás po vzlétnutí přivítá krásný východ slunce, stojí to za to. I přes to jsme ale zvládli dokončit poslední vánoční nákupy, poobědvat s rodinou, připravit dárky a zajet na otočku do Bukurešti, vyřídit pochůzky, obdivovat nádherné vánoční osvětlení a večer se sejít s přáteli na večeři.

Friday 23.12.2016

First day was a little bit tough for me, as I was travelling since 2:30 am from Brno to Vienna airport and then by plane to Bucharest. Sleeples night is nothing special, but on the other side, when you are welcomed after take off by beautiful sunrise, it is worth it. Despite me being a little bit sleepy, we managed to finish final christmas shopping, we had a lunch with the family, prepaired all gifts and visited Bucharest and dealed with some errands. In the end of the day we admired beautiful chrismas decoration and lights in the city and had a dinner with friends.

Sobota 24. 12. 2016

Den před Vánocemi je normální, pracovní den. Ráno po snídani se zdobí stromeček a v průběhu dne se finišují přípravy na velkou rodinnou vánoční večeři.

V mezičase jsem stihla navštívit bukurešťské vánoční trhy, které se nacházejí na rozlehlém prostranství u Domu lidu (budovy parlamentu). Kromě skvělého jídla a pití je na vánočním trhu i obrovské množství všech tradičních řemeslných výrobků. Od nádherné keramiky, přes pletené, tkané i šité oděvy či dekorace až po maso, sýry, nakládanou zeleninu, med a výrobky z něj. Z té krásy kolem až oči přecházejí a nejednou jsem zanadávala na váhové limity, které mi znemožňují dovézt do česka více tradičních dárků.

Po odpoledním čaji a dezertu Papanasi v mém oblíbeném podniku Caru cu Bere nastal čas se vydat domů a připravit vše na večer.

Vánoční večeře začala kolem 9 hodiny večer a skončila někdy k půlnoci. Celý večer se nesl ve veselém duchu, což je velmi typické pro jakoukoliv sešlost. Moc se mi líbí přátelská a veselá atmosféra, která téměř všechny rumuny obklopuje.

Menu bylo opravdu rozsáhlé, vůbec ne jen polévka a kapr se salátem jak je tomu zvykem u nás.

Tradiční rumunská vánoční večeře se skládá z různých druhů po domácku připraveného masa a uzenin, bramborového salátu – Salata de boeuf, plněných zelných rolek – Sarmale, aspiku, mnoha druhů nakládané zeleniny a chilli papriček, preclíků, domácího chleba a mnoha dalších dobrot. Jako dezert se podává Cozonac – obdoba naší vánočky.

V tento den před Vánoci chodí mámy spát velmi pozdě. Nejen že uklízí po večeři, ale hlavně čekají, až všichni usnou, aby mohly potichoučku pod stromeček nanosit dárky. Někdy chodí chuděrky spát až kolem 4 ráno.

Saturday 24.12.2016

The day before Christmas is normal, ordinary day. In the morning afte breakfast people decorate the christmas tree and during the day preparations for big fammily christmas dinner are being finished.

In the meantime i have managed to visite Bucharest main christmas market, which is located by the House of the people (parliament building). Beside great food and bavarage you can find on the christmas market a lot of traditional handicraft products. Beautiful pottery, knitted, woven or sewed clothes and house decoration, meat, cheese, pickled veggie, honey and many others. There is so many interesting things around that I was really sorry for my luggage weight limits, which stoped me from buying more stuff.

After afternoon tea and desert Papanasi in my favourite restauran Caru cu Bere, there was a time to go back home and get everything ready for the evening.

Christmas dinner started around 9 pm and finished by midnight. The whole evening was in a cheerful spirit, what is very typical for any gathering. I really like friendly and cheerful atmosphere, which is surrounding nearly every romanian.

Our menu was really big, not only fish soup and carp with potato salad what is traditional in Czech rep.

Romanian traditional christmas dinner consists of various kinds of home made meat and sausages, potato salad – Salata de boeuf, stuffed cabbage rolls – Sarmale, aspic, many kinds of pickled vegetables and chilli, pretzels, home made bread and many others delicacies. For dessert is served Cozonac – what is simmilar to our Vánočka.

In this day before Christmas, moms are getting to the bed very late. They need to clean after the dinner and also to wait for everyone to fall esleep. So they can quietly bring all the presents to the christmas tree. Sometimes they get to the bed aroung 4 am.

Neděle 25. 12. 2016

Štědrý den. Ihned po probuzení se všichni sejdou u vánočního stromečku a jde se konečně rozbalovat! Se snídaní se čas neztrácí, hrníček čaje musí stačit. Pod stromečkem každý hledá balíčky se svým jménem. Je to celkem dobrodružné, protože mnohdy jméno nahrazuje nějaká přezdívka. Jako třeba pro mě na jednom balíčku bylo: NOU VENITA – NOVÁČEK. Poděkuje se všem, poděkuje se Mos Craciunovi (Mos Craciun – Santa Claus) a je to moc hezké.

Po tom, co jsme rozbalili dárečky, které Mos Craciun nechal u našeho stromečku, jsme se přesunuli k druhé části rodiny, kde se rovněž štědře nadělovalo. Tam už každý ke kávě přikusoval i kozonac – obdoba naší vánočky. Rozbalovalo se a děkovalo, hledaly se balíčky se jmény, pak se opět děkovalo a bylo to super. V Rumunsku se tradičně líbají na líčka – na každou stranu, takže každé poděkování doprovází i polibek zleva, zprava.

Pak už se jen sedělo a povídalo, těšili jsme se z dárků a jen jsme si užívali krásnou atmosféru.

Kolem poledne se začal pomalu připravovat sváteční oběd, který byl ve velmi podobném duchu jako večeře předchozího dne. Kolem třetí hodiny bylo po obědě a všichni si šli odpočnout a nabrat síly na večer. Další den měli všichni ještě volno a tak nic nebránilo menší party a karaoke.

Pro mě to byla zároveň i party rozlučková, jelikož další den mě čekala cesta zpět do Brna.

Už teď se nemůžu dočkat příští cesty do Rumunska, protože je tam naprosto báječně. 🙂

Sunday 25.12.216

Christmas day. Immediately after waking up we met all together by the christmas tree and we started with unpacking. Nobody wasted time with breakfast, cup of tea was enough for that moment. Everyone was searching for presents with his or her name, it was quite an adventure because the name is often replaced with a nickname. For example on one boxes of mine was: NOU VENITA – NEWCOMER. We said many times thank you to each other and also to Mos Craciun (Mos Craciun – Santa Claus) and it was very nice.

Afterwards, when we unpacked all presents which Mos Craciun left by our tree, we went to the second part of the family, where was also generous portion of gifts waiting for us. We got some coffee and cozonac for a breakfast. We were unpacking, spreading thankful words all around, searching for another boxes with our name, thanked again and it was great. In Romania is traditional kiss on the cheek – on each side. So each thank you is accompanied with a kiss on left and right cheek.

Then we just sat a talked, enjoying the christmas atmosphere around and being happy from presents we got.

Around noon, there were slowly the right time for prepairing the lunch, which was very simmilar to the diner we had previous day. At 3pm we finished the lunch and people went to take a nap and get some fresh energy for the evening. Another day was bank holiday as well, so nobody was against a little party with karaoke.

For me it was also farewell party as I had to go back to Brno the other day.

I can´t wait for my next trip to Romania, because it is absolutely fabulous there.

Anna Škvařilová

Miluji cestování a užívám si ho naplno. Cestuji po světě chytře a jednoduše a svoje zkušenosti chci sdílet i s Vámi.

Můj příběh si přečtete zde. >>

Comments

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *