Očkování / Vaccination

Hodně z nás se chystá strávit zimní dovolenou v teplých krajích, a tak je potřeba si zavčas zjistit informace o očkování.

A lot of us is going to spend winter holidays in some warmer areas, so is neccesary to look for some vaccination info. 

Ve chvíli, kdy začnete plánovat svoji cestu do zahraničí, je potřeba zvážit i zdravotní rizika, která může pobyt v dané zemi přinést. Pozornost je třeba zaměřit nejen na povinná očkování, ale i na ta doporučená. Je lepší zdravotním komplikacím předcházet, než si na vlastní kůži vyzkoušet kvalitu místních zdravotnických zařízení. 🙂

Některá očkování se musí aplikovat ve více dávkách a některá začínají účinkovat až s odstupem, takže se určitě vyplatí začít očkování řešit co nejdříve. I pokud vám ale zbývá třeba jen pár dní do odletu, kontaktujte odborníky a zachraňte co se dá.

Já si informace nejraději hledám TADY.

Aktuální epidemiologickou situaci zase můžete sledovat ZDE.

 

In the moment you start planning your trip abroad, you need to consider the health risks that can be connected with stay in that country. Attention should be focused not only on compulsory vaccinations, but also to those recommended ones. It is better to prevent health problems, than to experience the quality of local medical facilities. 🙂

Some vaccinations must be applied in multiple doses, and some will start to work after few weeks, so it is definitely worth it to start vaccination as soon as possible. Even if you are leaving in a few days, contact the experts and try to solve as much as possible.

I am searching for an information HERE.

You can find an information about current epidemiological situation HERE.

qtq80-c8qKod

ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ PRO CESTOVATELE:

  • Tetanus – proti tetanu bychom měli být všichni očkovaní, ale toto očkování je potřeba každých 10-15 let obnovit. Termín přeočkování si musí každý pohlídat sám, preventivní očkování je plně hrazeno pojišťovnou.
  • Žloutenka typu A + B – lze očkovat samostatně nebo A+B v kombinaci. Od toho se odvíjí počet očkovacích dávek i časový rozestup mezi jednotlivým očkováním. Ochrana po očkování je dlouhodobá až doživotní.

Základní balíček očkování využijete nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku. Vyplatí se tedy, i pokud necestujete příliš často.

BASIC VACCINATION FOR TRAVELLERS:

  • Tetanus – everyone should be vaccinated, but you have to renew this one every 10-15 years. You have to take care of it by yourself and check when you got it last time. In Czech republic this vaccination is fully covered by health insurance.
  • Hepatitis A+B – you shou get vaccination just for A or B or both together in one dose. Protection after the vaccination is a long term or lifelong.

This basic vaccination package is useful not only when you are travelling abroad, but also when you just stay in the country. Therefore is worth it even when you are not travelling so often. 

20150707_165932~2

Každá země má svá rizika.

Netřeba ale zbytečně plašit – stačí se dobře připravit. Tady se můžete informovat, jaké očkování je povinné a doporučené do vámi zvolené lokality.

Potřebujete vystavit mezinárodní očkovací průkaz? Není to vůbec složité.

Ceny očkování se liší vakcínu od vakcíny a svůj podíl má i počet dávek, který je potřeba naočkovat. Abyste i toto mohli započítat do svých cestovatelských nákladů, informujte se o cenách zde. Některé pojišťovny přispívají na očkování, informujte se a využijte této možnosti. Z mých zkušeností to funguje bez problému. 🙂

Each country has it´s own risks.

There is no need to be scared of it – you just have to be well prepaired. Here you can find some information, which vaccination is compulsory and recommended it your chosen destination.

If you need an international certificate of vaccination, you can ask for it here.

 

Přeji nám všem, abychom očkování zvládli bez problémů…já je teda úplně nesnáším. 😀

I wish to all of us, we can manage vaccination without any complication….because at least for me needles are horrible. 😀

DSCN1478

Anna Škvařilová
Miluji cestování a užívám si ho naplno. Cestuji po světě chytře a jednoduše a svoje zkušenosti chci sdílet i s Vámi. Můj příběh si přečtete zde. >>
Comments

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *