Label:rumunsko a vánoce

Moje první Vánoce v Rumunsku / My first Christmas in Romania

Letos jsme vánoční svátky trávili v Rumunsku. Mají tam docela odlišné vánoční zvyky, než jsem zvyklá z česka a tak to pro mě byly svátky plné poprvé. We spent christmas holidays in Romania this year. They have really different christmas traditions than I am used to from Czech republic, so it was holidays full of...